NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, zarządza służbą zdrowia w całym kraju, w całej Polsce. Nadzoruje wszelkie działania szpitali oraz refunduje leki i finansuje świadczenia zdrowotne ubezpieczonym. W polskim systemie Narodowy Fundusz Zdrowia pełni funkcję płatnika.

Krótka historia Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia został powołany do życia w 2004 roku na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i na podstawie nadanego statutu. Najistotniejszym dokumentem dla Narodowego Funduszu Zdrowia jest tak zwany roczny plan finansowy. Od 26 sierpnia 2020 roku prezesem NFZ jest Filip Nowak.

Możesz również polubić…