Służba zdrowia: czy można spodziewać się poprawy?

Stan polskiej służby zdrowia nie jest najlepszy – długie kolejki do lekarzy specjalistów, brak wykwalifikowanego personelu w szpitalach i niskie płace rezydentów: to najpoważniejsze problemy, z jakimi boryka się rząd. W Polsce przeznacza się zaledwie 4,5% PKB na służbę zdrowia, co stawia nasz kraj na piątym miejscu od końca w UE. Na znaczną poprawę sytuacji można liczyć dopiero w 2025 r., bowiem wtedy mają wzrosnąć nakłady na system opieki zdrowotnej do 6% PKB.

Polska przeznacza zbyt mało środków finansowych na system opieki zdrowotnej – za nami plasuje się zaledwie cztery kraje: Rumunia, Litwa, Łotwa i Cypr. Porównując nasz kraj do innych, o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego, również nie wypadamy zbyt dobrze. Dla porównania, np.  Czesi przeznaczają 6,26% PKB na służbę zdrowia.

Służba zdrowia – najpoważniejsze problemy

Zarówno opozycja, jak i formacja rządząca są zgodne, co do tego, że polska służba zdrowia wymaga zmiany systemowej, o czym piszą również internauci na portalu Salon24. Ważniejszą kwestią niż potrzeba samych zmian jest ustalenie sposobu ich przeprowadzenia. Wśród najpoważniejszych problemów, z którymi boryka się polski system zdrowotny, można w pierwszej kolejności wymienić długie oczekiwanie do lekarzy specjalistów, np. średnio do kardiologa czeka się trzy miesiące, a także braki personalne i niskie płace rezydentów.

Wzrost nakładów PKB na ochronę zdrowia

Kilka miesięcy temu przyjęto ustawę, definiującą ścieżkę dojścia do 6% PKB na ochronę zdrowia do 2025 r. Głównym celem zmiany prawa jest systematyczny wzrost nakładów na służbę zdrowia. Zdaniem ministra zdrowia – Łukasza Szumowskiego, a także jego poprzednika Konstantego Radziwiłła, ustawa ta znacząco wpłynie na jakość świadczonych usług lekarskich, a także zniweluje długie oczekiwanie na wizytę u lekarzy specjalistów.

Zmiany w służbie zdrowia w 2018 r.

Wspomniana wyżej nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przewiduje również wprowadzenie modelu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ponadto od 1 stycznia 2025 r. w przyszpitalnej poradni internistycznej będzie mógł pracować nie tylko internista, ale także inni specjaliści. Ciekawym rozwiązaniem są tzw. dentobusy, w których w 2018 r. będą odbywać się podstawowe świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego planowane jest  doposażenie istniejących i utworzenie nowych gabinetów stomatologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *