Czym zajmują się kasy chorych w NFZ?

W Polsce prawo gwarantuje dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jednak aby odpowiednie realizowanie tego prawa było możliwe, niezbędne są odpowiednie przepisy i instytucje, które tego dopilnują. Przede wszystkim konieczne jest właściwe zarządzanie środkami przeznaczonymi na leczenie chorych, aby zawsze trafiały on tam, gdzie potrzeba.

NFZ – organ odpowiedzialny za finanse

Narodowy Fundusz Zdrowia to instytucja, która zajmuje się zarządzaniem finansami na służbę zdrowia. Jednak odpowiednie realizowanie tego obowiązku w skali całego kraju przez jeden organ byłoby dość utrudnione, dlatego też wyodrębnione zostały swoiste pododdziały, zwane kasami chorych. Kasa chorych zazwyczaj swym zasięgiem obejmuje teren danego województwa, a jej nazwa jednoznacznie wskazuje teren zasięgu. Aby ułatwić identyfikowanie poszczególnych kas wprowadzono specjalne oznaczenia cyfrowo numeryczne, które wystarczą do tego aby stwierdzić, pod jaką kasę chorych dany pacjent podlega.

Czym zajmuje się kasa chorych

Kasa chorych jest miejscem, w którym pacjenci z danego terenu mogą załatwić wiele spraw z zakresu służby zdrowia. To właśnie tam składa się na przykład pisma o udzielenie zgody na indywidualne leczenie czy też o udzielenie informacji. Tak samo dane osobowe pacjenta czy dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia konkretnej osoby są przechowywane w kasie chorych, pod którą podlega. Osoby zgłaszające się do ubezpieczenia na przykład z tytułu rozpoczęcia pracy podają numer i nazwę tej kasy chorych, na terenie której zamieszkują. Często bowiem siedziby firm, które zatrudniają pracowników znajdują się w innych województwach. Wówczas pobierane składki na ubezpieczenie zdrowotne są przekazywane do właściwej zgodnie z miejscem zamieszkania kasy chorych. Jeżeli ktoś zmienia miejsce zamieszkania, jego dokumentacja jest przesyłana do tej kasy chorych, na terenie której aktualnie zamieszkuje. Jedynie archiwalne dokumenty są często przechowywane w poprzedniej jednostce. Kasy chorych mają swoje oddziały w bardzo wielu miastach, co pacjentom znacznie ułatwia do nich dostęp. Wysyłając pismo do NFZ w sprawach związanych ze zdrowiem warto wpisać, pod którą kasę chorych się podlega, co często znacznie przyspiesza cały proces rozpatrzenia dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *